در حال بارگذاری

150 مسافر در راه مانده محورهای برفگیر استان مازندران نجات یافتند