در حال بارگذاری

10 شطرنج باز خارجی برای حضور در اوپن ابن سینا ثبت نام کردند