در حال بارگذاری

۶ موشک زلزال توسط ارتش یمن به مواضع مزدوران عربستان شلیک شد