در حال بارگذاری

یوآن دلار را به چالش می کشد جایگزینی تدریجی ارزهای ملی با دلار