در حال بارگذاری

گروه صنعتی مارسکا اولین شرکت ایتالیایی که در ایران نیروگاه خورشیدی ساخت