در حال بارگذاری

کوهنوردان گرفتار در ارتفاعات کلک چال نجات یافتند