در حال بارگذاری

کنایه مجری تلویزیونی به خود سلبریتی پنداران در رابطه با سانحه نفتکش سانچی فیلم