در حال بارگذاری

کشته شدن دو تن از شهروندان آرکانزاس آمریکا بر اثر تیراندازی