در حال بارگذاری

کسری تراز تجاری اتحادیه اروپا به ۵ میلیارد دلار رسید