در حال بارگذاری

کسری بودجه آمریکا به ۲۱۵ میلیارد دلار رسید