در حال بارگذاری

ژاکوب زوما از ریاست جمهوری آفریقای جنوبی کناره گیری کرد