در حال بارگذاری

چند درصد صادرات ایران به عراق مربوط به اقلیم کردستان بود