در حال بارگذاری

چرا بالگردهای امداد کشور توانایی عملیات در شب را ندارند فناوری های لازم برای تجات زلزله زدگان