در حال بارگذاری

پوتین خطاب به عربستان مناقشه با قطر را بی فایده دانست