در حال بارگذاری

پنجمین هفته طلایی طلا رقم خورد افزایش تقاضا پس از تمدید با شرط و شروط تعلیق تحریم های هسته ای ایران