در حال بارگذاری

پزشکان قزوینی به 2هزار زلزله زده کرمانشاهی خدمات دادند