در حال بارگذاری

پاکستان خواستار مذاکره مستقیم طالبان و دولت افغانستان شد