در حال بارگذاری

وزیر صهیونیست برخی کشورهای اسلامی علاقه مند به توسعه روابط با ما هستند