در حال بارگذاری

وزیر خزانه داری آمریکا ترامپ از تحریم های جدید علیه روسیه استقبال کرد