در حال بارگذاری

وزیر خارجه عراق به زودی به سوریه می رود