در حال بارگذاری

وزارت دفاع روسیه از انتقال چهار جنگنده به پایگاه حمیمیم سوریه خبر داد