در حال بارگذاری

وحدت مردم و مسئولان تنها راه مقابله با فشارهای اقتصادی است