در حال بارگذاری

وجود جلال طالبانی می توانست مانع بروز بحران اخیر در اقلیم کردستان شود