در حال بارگذاری

واکنش مقامهای روس به تصمیم ترامپ از رویکرد محتاطانه تا هشدار