در حال بارگذاری

واکنش مقامات خارجی به شروط ترامپ برای تمدید تعلیق تحریم های ایران