در حال بارگذاری

واکنش رسانه های تونسی به تصمیم ترامپ قدس پایتخت همیشگی فلسطین باقی خواهد ماند