در حال بارگذاری

واکنش بازیگر جنگ نفت کش ها به حادثه تلخ سانچی