در حال بارگذاری

واژگونی وانت نیسان در گتوند یک کشته برجا گذاشت