در حال بارگذاری

هند پول نفت ایران را به روپیه پرداخت می کند