در حال بارگذاری

همدان 30 درصد از مدارس کشور نیاز به مقاوم سازی دارند