در حال بارگذاری

هلاکت يکي از سرکرده هاي القاعده در ادلب سوريه