در حال بارگذاری

هشدار روسیه به نروژ نسبت به افزایش حضور نیروهای آمریکایی