در حال بارگذاری

هزینه رژه نظامی مورد درخواست ترامپ بالغ بر ۳۰ میلیون دلار است