در حال بارگذاری

نیروهای ارتش فرانسه به پاریس برای مقابله با معترضان اعزام شدند