در حال بارگذاری

نواز شریف از زندان به دادگاه منتقل شد