در حال بارگذاری

نمایندگی ایران در نیویورک به اظهارات امروز نیکی هیلی واکنش نشان داد