در حال بارگذاری

نشست سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول آغاز شد