در حال بارگذاری

نخست وزیر عراق و وزیر خارجه عربستان دیدار کردند