در حال بارگذاری

نخستین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات در دولت دوازدهم برگزار شد