در حال بارگذاری

نتایج استقلال راضی کننده نبوده جذب دو بازیکن مشکلات را حل می کند