در حال بارگذاری

نتانیاهو دستور آماده سازی مقدمات خروج از یونسکو را صادر کرد