در حال بارگذاری

نتانیاهو آنها که بقای برجام را می خواهند باید اصلاحش کنند