در حال بارگذاری

نارضایتی آلمانی ها از نتایج اولیه مذاکرات دولت ائتلافی