در حال بارگذاری

موگرینی از گفت وگوی تروئیکای اروپا با آمریکا برای اصلاح برجام حمایت می کنیم