در حال بارگذاری

لاوروف روسیه به اولتیماتوم انگلیس پاسخ نمی دهد