در حال بارگذاری

لاوروف تصمیم ترامپ درباره قدس با همه توافق نامه ها تناقض دارد