در حال بارگذاری

قرار نبود جهانگیری به عنوان نامزد اصلی در انتخابات حاضر شود