در حال بارگذاری

قدردانی وزیر بهداشت بنگلادش از کمک های بشردوستانه ایران به آورگان روهینگیا