در حال بارگذاری

قدردانی وزیر بهداشت بنگلادش از ارسال محموله کمک های بشردوستانه ایران