در حال بارگذاری

فیلم اعتراضات به تصمیم آمریکا درباره بیت المقدس از غزه و رام الله تا لبنان و ترکیه